Nowy 2022 Rok

Nowy 2022 Rok

Niechże ten Nowy Rok rozsypie nad Waszymi głowami szczęście i uśmiechów moc.

Niech 2022 okaże się szczodry i łaskawy, pełen ciepła, miłości i zrozumienia.

Serdecznie życzy

zespół

Italmeble