Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu informowanie użytkowników strony internetowej www.italmeble.pl (zwanej dalej "stroną") o rodzajach danych osobowych, które są zbierane przez stronę, celach ich zbierania, sposobach ich wykorzystania, oraz o prawach użytkowników w związku z ochroną ich danych osobowych.

1. Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkowników Strony, jest firma Italmeble.

2. Jakie dane osobowe zbieramy?

Strona zbiera dane osobowe w następujących przypadkach:

  • Podczas rejestracji na stronie (np. imię, nazwisko, adres e-mail).
  • Podczas składania zamówienia (np. adres dostawy, numer telefonu).
  • Podczas korzystania ze strony (przez pliki cookies, dotyczące np. preferencji przeglądania).

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są zbierane w celu:

  • Realizacji umów sprzedaży.
  • Udoskonalania funkcji strony i personalizacji oferty.
  • Prowadzenia działań marketingowych (jeśli użytkownik wyraził zgodę).

4. Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, np. firmom kurierskim, oraz w przypadkach wymaganych przez prawo.

5. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

6. Zabezpieczenia

Strona stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. O każdej zmianie użytkownicy zostaną poinformowani poprzez aktualizację treści Polityki Prywatności na stronie.

8. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem danych za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji 2.